หลักสูตรแนะนำ

ปลดล็อคศักยภาพสำหรับผู้บริหาร

จุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจคือทำให้เกิดความยั่งยืน ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมาจากการมอบสินค้า หรือบริการ ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ามีความสุข ดังนั้นการช่วยเหลือให้ธุรกิจของคนไทยประสบความสำเร็จ ก็เป็นการสร้างความสุขและความมั่งคั่งให้กับคนไทย และประเทศไทยของเรา

สอบถามข้อมูลทาง LINE

ทำความรู้จัก Mentors ที่ปรึกษาธุรกิจ

คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

ทุกคนสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้ด้วยมือของคุณเอง จากการที่คุณลงมือทำอย่างถูกต้อง

คุณนุกูล ลักขณานุกูล

คนไทยมีความสามารถ และผมจะไม่ยอมให้ธุรกิจที่มีประโยชน์และลูกค้าได้รับประโยชน์ต้องปิดกิจการไป เพียงเพราะไม่เข้าใจในฐานของธุรกิจ

คุณสัณห์ชัย นักรบ

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณมีความสุขในทุกๆวันกับกิจการที่คุณสร้างขึ้นมาเอง

คุณสุชาดา แพรเมือง

สิ่งที่สำคัญไปกว่าความถนัดและความสามารถของตัวเอง ก็คือคุณจะต้องจัดการเรื่องพื้นฐานของตัวเองให้ดีก่อน

คุณชวรณ ธีระกุลชัย

ถ้าคุณเดินคนเดียว คุณอาจจะเดินไปได้ไว แต่ถ้าคุณอยากจะเดินไปให้ไกล คุณต้องเดินไปกับทีม

คุณปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา

ธุรกิจที่มั่นคง เกิดจากการส่งมอบคุณค่าให้สังคมได้ก้าวหน้า

คุณชมพูนุท นิตตะโย

การรู้จักตลาดและเข้าใจลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณสามารถชนะและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้

คุณเอมิสา รักสยาม

ไม่ต้องเป็นคนอื่น แต่เป็นตัวเองใน Version ที่ดีที่สุด

Roger James Hamilton

Roger James Hamilton is The Founder Of Genius Group, Entrepreneurs Institute, Entrepreneur Resorts. He Is The Creator Of Entrepreneur Dynamics, Used By Over 2 Million Entrepreneurs To Find Th

สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์

การได้เป็น Educator ของ Genius School Thailand คือเป้าหมายชีวิตเลยค่ะ เพราะการมองเห็นคุณค่าพิเศษในตัวเด็กๆ แล้วจุดประกายให้เค้าสว่างไสว คือ ความสุขแบบแท้จริงค่ะ"