หลักสูตรแนะนำ

ปลดล็อคศักยภาพสำหรับผู้บริหาร

จุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจคือทำให้เกิดความยั่งยืน ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมาจากการมอบสินค้า หรือบริการ ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ามีความสุข ดังนั้นการช่วยเหลือให้ธุรกิจของคนไทยประสบความสำเร็จ ก็เป็นการสร้างความสุขและความมั่งคั่งให้กับคนไทย และประเทศไทยของเรา

สอบถามข้อมูลทาง LINE

ทำความรู้จัก Mentors ที่ปรึกษาธุรกิจ

คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

ทุกคนสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้ด้วยมือของคุณเอง จากการที่คุณลงมือทำอย่างถูกต้อง

คุณนุกูล ลักขณานุกูล

คนไทยมีความสามารถ และผมจะไม่ยอมให้ธุรกิจที่มีประโยชน์และลูกค้าได้รับประโยชน์ต้องปิดกิจการไป เพียงเพราะไม่เข้าใจในฐานของธุรกิจ

คุณสัณห์ชัย นักรบ

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณมีความสุขในทุกๆวันกับกิจการที่คุณสร้างขึ้นมาเอง

คุณสุชาดา แพรเมือง

สิ่งที่สำคัญไปกว่าความถนัดและความสามารถของตัวเอง ก็คือคุณจะต้องจัดการเรื่องพื้นฐานของตัวเองให้ดีก่อน

คุณชวรณ ธีระกุลชัย

ถ้าคุณเดินคนเดียว คุณอาจจะเดินไปได้ไว แต่ถ้าคุณอยากจะเดินไปให้ไกล คุณต้องเดินไปกับทีม

คุณปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา

ธุรกิจที่มั่นคง เกิดจากการส่งมอบคุณค่าให้สังคมได้ก้าวหน้า

คุณชมพูนุท นิตตะโย

การรู้จักตลาดและเข้าใจลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณสามารถชนะและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้

คุณเอมิสา รักสยาม

ไม่ต้องเป็นคนอื่น แต่เป็นตัวเองใน Version ที่ดีที่สุด